Bamseloppet

Bamseloppet

Varje år firar vi Förskolans dag över hela landet för att lyfta fram förskolans och förskollärarnas betydelse. På vår förskola arrangerar vi Bamseloppet, ett evenemang där alla barn, deras vårdnadshavare och syskon är välkomna att delta. Bamseloppet är utformat för att på ett lekfullt sätt uppmuntra rörelse och skapa glädje tillsammans.


Syftet med Bamseloppet är att ge barnen positiva upplevelser av fysisk aktivitet samt att främja gemenskap och glädje. Evenemanget börjar med en uppvärmning, följt av att barnen sjunger för sina familjer. Loppet startar och slutar på förskolegården. Vid målgång får barnen medaljer och diplom, och hela familjen bjuds på dryck/kaffe och glass/frukt.

Några bilder