Fotografier
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Påsk 2023
Påsk 2023
Påsk 2023
Påsk 2023
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Påsk 2023
Påsk 2023
Våra bilder
Våra bilder
Påsk 2023
Påsk 2023
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
lyckan
lyckan
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Våra bilder
Samlingen på Duvan 2023
Samlingen på Duvan 2023
 Samlingen på Duvan 2023
Samlingen på Duvan 2023
Samlingen på Duvan 2023
Samlingen på Duvan 2023
Samlingen på Duvan 2023
Samlingen på Duvan 2023
Samlingen på Duvan 2023
Samlingen på Duvan 2023

Före Bornholmsmodellen

- språksamlingar i förskolan

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför
lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Skolverket, Lpfö 18

Högläsning
IMG_5361___serialized1
IMG_5362
IMG_5359___serialized1
IMG_5363
IMG_5358

Högläsning


Här är ett exempel på hur vi tillämpar Bornholmsmodellen i vår verksamhet. I detta arbetsmoment läser Bim boken "Lilla Kotten får besök" medan Gertrud tar fram dockorna. Det var fantastiskt att se barnens glädje och entusiasm när sagan tog liv på ett interaktivt sätt.

unsplash