Språk och Litteratur

Läsglädje och Språkfärdighet:

Vår Insats för en Bättre Framtid

På Förskolan Lyckan strävar vi efter att skapa en kärleksfull och språkutvecklande miljö för våra barn. Genom vårt engagemang i "Före Bornholmsmodellen" och regelbunden högläsning främjar vi språkinlärning och läsglädje. Vi använder också TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att stötta barn med språkliga svårigheter. Dessutom deltar vi i projektet "Allas barnbarn".

Före Bornholmsmodellen

- språksamlingar i förskolan

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Skolverket, Lpfö 18

Högläsning
IMG_5361___serialized1
IMG_5362
IMG_5359___serialized1
IMG_5363
IMG_5358

Högläsning


Här är ett exempel på hur vi tillämpar Bornholmsmodellen i vår verksamhet. I detta arbetsmoment läser Bim boken "Lilla Kotten får besök" medan Gertrud tar fram dockorna. Det var fantastiskt att se barnens glädje och entusiasm när sagan tog liv på ett interaktivt sätt.

                TAKK

På vår förskola arbetar vi aktivt med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att underlätta kommunikationen för barn med språkliga svårigheter. Vi integrerar det i alla dagliga situationer för att skapa en god kommunikativ miljö för alla barn.


Det är viktigt att veta att TAKK alltid stärker den talade språkutvecklingen. TAKK hindrar aldrig språkutvecklingen. Om och när en individ kan använda ett talat ord kommer han eller hon att göra det istället för att teckna. TAKK kan vara en väg till talat språk.

Allas barnbarn

Vi deltar i projektet "Allas barnbarn", som syftar till att främja barnets språkutveckling genom sagoläsning. Vår sagoläsare heter Anneli Larsson, och hon besöker oss varje onsdagar för att läsa och berätta sagor för barnen. Allas Barnbarn är en ideell organisation som skapar möten mellan generationer genom att låta äldre läsa och berätta sagor för barn i förskolan. Syftet är att stimulera barns språkutveckling och väcka deras intresse för böcker och läsning. Organisationen arbetar för att barn ska få möta äldre som har tid att lyssna och samtala, vilket skapar berikande upplevelser för både barn och äldre. Samarbeten sker mellan studieförbund, förskolor och bibliotek för att förverkliga verksamheten.

För mer information, besök Allas barnbarn.