Om oss

Om förskola

Vi är en väletablerad fristående förskola med kristen profil som har varit verksam i över 32 år. Förskolan drivs av en ideell förening med starka värderingar och mål. Vårt huvudsakliga syfte är att erbjuda högkvalitativ utbildning, undervisning och omsorg för barnen, snarare än att maximera vinster, vilket återspeglas i vår ideella inriktning. Vi kräver naturligtvis inte att vårdnadshavare deltar i ideellt arbete.


Förskolan är centralt belägen i Åmål, vilket gör den lättillgänglig för vårdnadshavare som arbetar eller studerar i närheten. Vi har tillgång till egen lekplats som gränsar till ett grönområde, vilket ger barnen möjlighet att leka och utforska i en säker miljö. 


Vad Innebär Vår Kristna Profil?

Vi har en konfessionell inriktning i enlighet med 1 kap. 7 § skollagen (2010:800). Detta innebär att våra konfessionella inslag är en del av utbildningen. Genom kontinuerlig dialog med vårdnadshavare förklarar vi hur den kristna profilen påverkar utbildningen. Vårt mål är att ge barnen en förståelse för det svenska kulturarvet och betoningen av kristna högtider i Sverige, både historiskt och i dagens samhälle. Alla våra utbildningar med konfessionell inriktning är frivilliga. Det är viktigt att betona att vi följer Skollagen och strävar efter att vara öppna och inkluderande för alla barn, oavsett deras religiösa bakgrund. Varje barns rätt att utöva sin egen religion eller trosuppfattning respekteras.


Våra grundläggande värderingar genomsyrar också den dagliga verksamheten och lägger grunden för medkänsla och förståelse för andra människor. Detta förhållningssätt återspeglas även i vår likabehandlingsplan. Vi strävar efter att vara öppen och inkluderande för alla barn. 


Måltider

Maten på förskolan levereras från Restaurang Presseriet och matsedeln skickas ut via TYRA till alla vårdnadshavare. Frukost och mellanmål tillagas på plats i våra lokaler. Varje dag ca klockan halv tio, bjuder vi på frukt. Det finns alltid grönsaker, knäckebröd, smör och mjölk tillgängligt.


Pedagogisk Stöd 

Vi erbjuder tillgång till specialpedagog . 


Modersmålsstöd 

På vår förskola arbetar vi intensivt med språk- och kunskapsutvecklande metoder, särskilt med fokus på flerspråkiga barn. Vårt interkulturella förhållningssätt innebär att olika kulturer möts, berikar varandra och skapar en ömsesidig förståelse. Denna process involverar ett nära samarbete mellan personalen, barnet och barnets familj.


Vi anser att modersmålet spelar en avgörande roll för barnets identitet och självkänsla. Ett starkt modersmål utgör grunden för barnets förmåga att lära sig och utvecklas. Genom att behärska sitt modersmål blir det också lättare för barnet att lära sig andra språk och ämnen.


För att stödja barn som behöver extra hjälp med sitt modersmål har vi Isra Afana som modersmålsstödjare. Isra bidrar med sitt expertis på arabiska, vilket hjälper de barn som behöver extra stöd att bättre förstå och delta i verksamheten. Hennes insatser är en viktig del av vår strävan att skapa en inkluderande och stödjande miljö för alla barn på förskolan.


Placera Ditt Barn Hos Oss!

Vi tillämpar Åmåls Kommuns kösystem, taxa och avgifter. Anmälan och avgifter hanteras av Anna-Karin Hwitt, tel. 0532-17084 eller via e-tjänst: Ansökan om förskola (Schoolsoft)


Vi ser fram emot att välkomna ditt barn till vår trygga och utvecklande förskolemiljö. Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök. Medlemsinfo.


Du är alltid välkommen att bli medlem i vår förening och därmed stödja

vår förskola.


Medlemsavgift: 150kr/familj, bankgiro: 5719-0092Förskolan Lyckan är personuppgiftsansvarig och i vårt medlemsregister

sparas inbetalarens namn och adress. Detta för kallelser (årsmöte) och

inbetalningskort (medlemsavgift).


Den som väljer att inte längre vara medlem raderas ur registret.


Vid frågor - se fliken Kontakt

Vi strävar efter att upprätthålla hög kvalitet och ständigt förbättra vår förskola för att ge barnen den bästa möjliga lärande- och utvecklingsmiljön. 

En topprankad förskola


+1