Klagomålshantering

Klagomålshantering

Vi välkomnar synpunkter eller klagomål som kan hjälpa oss att förbättra vår verksamhet. Genom att ge oss feedback kan vi bemöta varje ärende individuellt och arbeta med att utveckla vår verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt.


För att lämna dina synpunkter eller klagomål kan du fylla i formuläret nedan. Alla synpunkter eller klagomål behandlas av vår styrelse och du kan välja att vara anonym. Tänk dock på att om du väljer att vara anonym så kan vi inte återkoppla ärendet till dig personligen.